N
asávaná kartonáž

Nasávaná kartonáž

Nasávaná kartonáž je produkt vyrobený z recyklovaného papíru, který se používá pro různé obaly, krabice a podobné materiály. Je to ekologicky šetrná alternativa, která přispívá k ochraně životního prostředí tím, že využívá recyklovaný papír namísto nových surovin.

Díky pevnému a tuhému složení je nasávaná kartonáž ideální pro ochranu a balení produktů. Je odolná proti otřesům, deformaci a vytváří spolehlivou ochranu během manipulace a přepravy. Zároveň je lehká a snadno se zpracovává, což zjednodušuje manipulaci a usnadňuje skladování.

Nasávaná kartonáž z recyklovaného papíru také přináší výhody z hlediska udržitelnosti. Pomáhá snižovat množství odpadu a šetří přírodní zdroje, které by byly potřeba pro výrobu nového papíru.

Svou univerzálností a flexibilitou se nasávaná kartonáž přizpůsobuje různým potřebám a použitím. Může být využita pro obaly produktů, balení zásilek, výrobu krabic, podložek nebo reklamních materiálů. Je to cenově dostupná a ekologicky příznivá volba, která současně splňuje požadavky ochrany produktů a životního prostředí.

Zvolení nasávané kartonáže z recyklovaného papíru představuje významný krok směrem k udržitelnému obalovému materiálu a přispívá k snižování negativního dopadu na životní prostředí.
Presentation moulded pulpPrezentácia Nasávaná Kartonáž

PŘEPRAVNÍ PALETY

Přepravní palety z nasávané kartonáže jsou ideální pro jednorázové použití. Dostatečná pevnost, nízká hmotnost 
a dobrá stohovatelnost předurčují tyto výrobky pro jednorázové použití bez nutnosti se zabývat nákladnou logistikou.
S výhodou se uplatňují u výrobců objemných a lehkých výrobků, 
v internetových obchodech, zásilkové službě a v logistice.
Přepravní palety z nasávané kartonáže jsou ideální pro jednorázové použití. Dostatečná pevnost, nízká hmotnost 
a dobrá stohovatelnost předurčují tyto výrobky pro jednorázové použití bez nutnosti se zabývat nákladnou logistikou.
S výhodou se uplatňují u výrobců objemných a lehkých výrobků, 
v internetových obchodech, zásilkové službě a v logistice.

OBALY A TVAROVKY Z NASÁVANÉ KARTONÁŽE

Dobré mechanické vlastnosti spolu s výbornou tvarovatelností a odolností 
při minimální hmotnosti a nízké ceně jsou jedním z hlavních faktorů pro výběr 
obalu z tohoto materiálu. Dalším, stále výraznějším faktorem je ekologičnost obalu, 
který je velice jednoduše recyklovatelný a vyroben ze 100% recyklátu (sběrového papíru).
Obaly z nasávané kartonáže postupně získávají významný podíl v systémech balení elektroniky, bílé techniky, strojních dílů i automobilových součástí.
rEPS surovina je vyráběna ze 100% odpadového EPS. Odpadový polystyren 
je pečlivě vybírán, pro zajištění finální kvality suroviny. Technické a mechanické vlastnosti jsou velmi sblížené klasickému EPS, v případě tepelné vodivosti i lepší.
Surovina je dodávána zákazníkovi, který dle svých technologických možností může smíchat v požadovaném poměru EPS a rEPS.